Όλοι οι επιβάτες, άνω των 5 ετών, που ταξιδεύουν από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, ανεξαρτήτως εμβολιασμού ή νόσησης αυτών, οφείλουν να παρουσιάσουν αρνητικό αποτέλεσμα τεστ PCR COVID-19, εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα ή εναλλακτικά να παρουσιάσουν αρνητικό αποτέλεσμα σε τεστ Rapid Antigen COVID-19 εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.
Τα αποτελέσματα των τεστ πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο του επιβάτη (όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό του) και θα γίνονται δεκτά στις παρακάτω γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά ή Ρωσικά.

‘Ολοι οι επιβάτες μπορεί να υποβληθούν σε τυχαία rapid test COVID-19 κατά την άφιξη τους. Ο επιβάτης μπορεί να συνεχίσει στον τελικό προορισμό του. Εάν βρεθεί θετικός υποχρεούται σε καραντίνα 10 ημερών υπό επίβλεψη είτε στο σπίτι είτε σε καθορισμένη προσωρινή κατοικία που έχει εκχωρηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Οι επιβάτες που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό COVID-19 τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν την άφιξη και έχουν διαγνώστηκαν θετικοί σε COVID-19, υποχρεούνται σε καραντίνα για επτά (7) ημέρες. Όλοι οι παραπάνω επιβάτες πρέπει να κάνουν μοριακό τεστ (PCR) για το COVID-19 την τελευταία ημέρα της καραντίνας τους.