Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία, αφουγκραζόμενη το πρόβλημα που προέκυψε όσον αφορά την εγγραφή των αρρένων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ζητήσαμε παράταση της διαδικασίας των εγγραφών στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας ώστε οι αρρένες νεοεισερχόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο χώρο σπουδών τους για την διεκπεραίωση της εγγραφής τους. Την πρόταση μας τη μεταφέραμε επίσημα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και στην Πρεσβεία της Αθήνας. Τόσο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας όσο και η Πρεσβεία της Αθήνας, μας διαβεβαίωσαν ότι θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να δοθεί παράταση για τους αρρένες νεοεισερχόμενους φοιτητές.

Σήμερα, ενημερωθήκαμε από τους αρμόδιους φορείς ότι οι αρρένες με κυπριακή καταγωγή που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο θα μπορούν να εγγράφονται στη σχολή που έχουν επιλεγεί και μετά από την απόλυσή τους από τις τάξεις της Εθνικής Φρουράς, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιο συγκεκριμένα, οι αρρένες θα έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαικό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση θα εγγράφονται εντός της προθεσμίας εγγραφής του επόμενου ακαδημαικού έτους από αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και εντός της προθεσμίας εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

Για όσα έχουν προαναφερθεί θα ανακοινωθεί σχετική εγκύκλιος την επόμενη εβδομάδα.

Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία, εκφράζουμε την ευχαρίστηση μας προς τους αρμόδιους φορείς για την έγκαιρη και άμεση υλοποίηση της εισήγησης μας, η οποία αποσκοπεί στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των εγγραφών των αρρένων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια αλλά και τη διευκόλυνση της φοιτητικής κοινότητας.