Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, ημέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα της γυναίκας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η ανάγκη προβολής και διαφύλαξης των δικαιωμάτων των γυναικών παραμένει ακόμη ως ανάγκη προβολής και διαφύλαξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η ανισότητα στους χώρους εργασίας υφίσταται ακόμη και σήμερα καθότι μια γυναίκα εργαζόμενη αμείβεται λιγότερα από ότι ένας άντρας εργαζόμενος για την ίδια εργασία! Στα κέντρα λήψης αποφάσεων οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται, όχι γιατί δεν έχουν τις κατάλληλες ικανότητες αλλά γιατί δεν τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες. Ίσες και όχι ίδιες αφού αν και πολλοί ταυτίζουν τις δύο έννοιες, διαφέρουν μεταξύ τους.
Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία επιδιώκουμε τις ίσες ευκαιρίες ανέλιξης μιας εξίσου ικανής γυναίκας με έναν ικανό άνδρα, ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση, στην υγεία, στην αμοιβή και στην εργασία. Ίσες ευκαιρίες ούτως ώστε να διαφυλάξουμε πως καμία γυναίκα δεν θα υποστεί την οποιαδήποτε μορφή βίας αφού θα την έχουμε εφοδιάσει με τα κατάλληλα εφόδια για να προστατέψει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μα κυρίως την ίδια τη ζωή!
Η ανισότητα των δύο φύλων δεν πρέπει να μας απασχολεί μόνο μία ημέρα του χρόνου αλλά κάθε μέρα και ούτε πρόκειται για μια μάχη μεταξύ ανδρων και γυναικών. Πρόκειται για μία μάχη για την δημοκρατία. Ας φροντίσουμε να την προστατέψουμε!