Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 20 Αυγούστου η Μεγάλη Ενημερωτική Συνάντηση Νεοεισερχόμενων Φοιτητών στη Λευκωσία. Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για όλους τους χώρους σπουδών.
Για το επόμενο σου βήμα σε Κύπρο, Ελλάδα και στο εξωτερικό… Είμαστε Εδω!
? 77772323