Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία χαιρετίζουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου που θεσμοθετεί την λειτουργία των μη κρατικών – μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα και στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Με 159 θετικές ψήφους, το νομοσχέδιο σηματοδοτεί την ενίσχυση της ποιότητας και της προσβασιμότητας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Στο εγκριθέν νομοσχέδιο πέραν της θεσμοθέτησης της λειτουργία των μη κρατικών – μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται και σημαντικές διατάξεις που ενισχύουν σημαντικά και τα Δημόσια ΑΕΙ.
1. Το 85% των διαταξεων του νομοσχεδίου αφορούν την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων, σηματοδοτώντας τη δέσμευση του κράτους για την ενίσχυση του θεμελιώδους πυλώνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Με έναν προϋπολογισμό ύψους 1,5 δισ. ευρώ που προορίζεται για τα δημόσια πανεπιστήμια, αναμένουμε σημαντικές προόδους στις ακαδημαϊκές υποδομές και στους διαθέσιμους πόρους των Πανεπιστημίων.
2. Μέσω ευρωπαϊκών μηχανισμών χρηματοδότησης, τα δημόσια πανεπιστήμια θα είναι πλέον έτοιμα να δημιουργήσουν ισχυρές συνεργασίες με κορυφαία διεθνή ιδρύματα, προωθώντας την αλληλοσυνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Εμπλουτίζονται τα ακαδημαϊκά προγράμματα και δημιουργούνται νέες προοπτικές και ευκαιρίες για όλους τους φοιτητές.
Με τη θεσμοθέτηση της λειτουργία των μη κρατικών – μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα ανοίγεται ο δρόμος για τη μείωση της εκροής των Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό. Να αναφέρουμε ότι σήμερα περίπου 40.000 Έλληνες φοιτητές σπουδάζουν στο εξωτερικό μιας και η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες στον κόσμο που δεν επιτρέπεται η λειτουργία μη κρατικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το κράτος θέτει αυστηρά κριτήρια για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, διασφαλίζοντας το επίπεδο των ακαδημαϊκών προγραμμάτων.
Σημαντική πτυχή του νομοσχεδίου είναι η διασύνδεση των πανεπιστημίων με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Τα πανεπιστήμια οφείλουν να εξοπλίζουν τους φοιτητές με δεξιότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητες για το μέλλον τους.
Η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων εφαρμόζεται και στην χώρα μας εδώ και χρόνια με απόλυτη επιτυχία αναβαθμίζοντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση προσφέροντας σημαντικά στην ενίσχυση του ΑΕΠ της χώρας.
Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία στο συγκεκριμένο θέμα κρατήσαμε μια θέση ειλικρινή και ξεκάθαρη. Βρισκόμαστε μπροστά σε κάθε πρόκληση και επικροτούμε αποφάσεις που αναβαθμίζουν τα πτυχία μας και βελτιώνουν την ποιότητα των σπουδών μας.