👉 Θέση της παράταξης μας για τα φοιτητικά επιδόματα.
Ως Φ.Π.Κ Πρωτοπορία αντιλαμβανόμενοι τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε στην παγκόσμια και τοπική οικονομία θεωρούμε καθήκον μας να βρισκόμαστε στο πλευρό των φοιτητών προτείνοντας ουσιαστικές και υλοποίησημες προτάσεις προς όφελος τους.
Προτείνουμε όπως τα φοιτητικά επιδόματα κατανεμηθούν με σωστή αξιολόγηση έτσι ώστε να επωφεληθούν ακόμη περισσότεροι φοιτητές.
Για αυτό τον λόγο καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τα φοιτητικά επιδόματα όπως:
1.ΟΛΟΙ οι φοιτητές του εξωτερικού οι οποίοι είναι δικαιούχοι του φοιτητικού επιδόματος, να λάβουν το επίδομα εξωτερικού. -μια πρόταση που καταθέσαμε και πέρσι και επωφελήθηκαν πέραν των 2000 φοιτητών-
2.ΟΛΟΙ οι πρωτοετείς φοιτητές (αιτητές του 2022) οι οποίοι είναι δικαιούχοι του φοιτητικού επιδόματος, να λάβουν το επίδομα πρωτοετή φοιτητή.
3.ΟΛΟΙ οι Ελλαδίτες φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν στην Κύπρο και είναι δικαιούχοι των φοιτητικών επιδομάτων να λάβουν αντίστοιχα το επίδομα πρωτοετή φοιτητή και το επίδομα εξωτερικού.
4.Σωστός διαμέρισμος και κατανομή του επιδόματος διαβίωσης έτσι ώστε να επωφεληθούν ακόμη περισσότεροι φοιτητές.-πέρσι με την πρόταση που καταθέσαμε επωφελήθηκαν πέραντων 6000 φοιτητών.
Πρόταση μας για τα φοιτητικά επιδόματα η οποία κατατέθηκε γραπτώς και απεστάλη στον υπουργό Οικονομικών, όπου ευελπιστούμε στην άριστη συνεργασία και αξιοποίηση των προτάσεων μας με στόχο την παροχή φοιτητικών επιδομάτωνωσε ακόμη περισσότερους φοιτητές.