Καλούμε το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια να δημιουργήσουν το συντομότερο δυνατό ξεχωριστά επιδημιολογικά στατιστικά ( ολοκληρωμένο εμβολιασμό και με τις 2 δόσεις, με την 1η δόση, νοσήσαν κλπ ) για κάθε ένα από τα Ιδρύματα. Ούτως ώστε να έχουν στην διάθεση τους στατιστικά τα οποία θα τους επιτρέπουν να επανεξετάσουν έχοντας καθαρή εικόνα το τρόπο επιστροφής των φοιτητών στα Πανεπιστήμια είτε ανά ίδρυμα είτε στην ολότητα τους. Νοούμενου ότι μεσολαβεί διάστημα 15 ημερών από το άνοιγμα του πρώτου Πανεπιστημίου, η τελική απόφαση για επιστροφής των φοιτητών στις αίθουσες να ληφθεί λίγες μέρες πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου για κάθε Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας με τις προτάσεις και εισηγήσεις μας πιο κάτω:


Η
επιστροφή στη δια ζώσης εκπαίδευση και στα πανεπιστήμια τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά είναι απόλυτη προτεραιότητα της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία. Ως εκ τούτουστηρίζουμε την πρόθεση των δημοσίων πανεπιστημίων για επιστροφή των φοιτητών στις αίθουσες με 80% πληρότητα. Ως υπεύθυνη παράταξη θέτουμε ως προτεραιότητα και αδιαπραγμάτευτο αγαθό την ασφάλεια της υγειάς των φοιτητών και της αξίας που προσθέτει στην ακαδημαϊκή́ τους πορεία. Κύριο μας μέλημα είναι η επιστροφή των φοιτητών στο φυσικό τους περιβάλλον που δεν είναι άλλο από τα πανεπιστήμια, τα αμφιθέατρα, τις αίθουσες διδασκαλίας και τη διά ζώσης εκπαίδευση.

Η παράταξη μας το προηγούμενο διάστημα, ακολουθήσε τον δρόμο της ενημέρωσης, της διαφώτισης από τους επιστήμονες αλλά και της ανταλλαγής απόψεων με τους αρμόδιους φορείς. Είμαστε λοιπόν σε θέση σήμερα, υποβάλουμε προτάσεις που διασφαλίζουν ομαλή λειτουργεία της διά ζώσης εκπαίδευσης, που εγγυόνται παράλληλα την ασφάλεια της υγείας των φοιτητών. Σε αυτούς τους άξονες η παράταξη μας προτείνει τα ακόλουθα:

1. Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια να μεριμνήσουν για τη δημιουργία σημείων διενέργειας test εντός των Πανεπιστήμιων και να ξεκαθαρίσουμε ότι οποιοδήποτε επιδημιολογικό́ μέσο αποφασιστεί́ για επιστροφή των φοιτητών στα Πανεπιστήμια (Rapid Test – τεστ ταχείας ανίχνευσης ή PCR test), απαιτούμε να εξασφαλιστεί  προσιτή́ τιμή́ για όλους τους φοιτητές.
2.   Όσο αφορά την πρόθεση για επιστροφή στην διά ζώσης εκπαίδευση στα πανεπιστήμια μόνο με PCR test, όπως ενημερωθήκαμε από τους αρμόδιους φορείς, η θέση αυτή προκύπτει και από τον μεγάλο αριθμό χωρητικότητας ορισμένων αιθουσών/αμφιθεάτρων στα Πανεπιστήμια και τον μεγάλο κύκλο συναναστροφής που προκύπτει στους φοιτητές, πράγμα που δυσχεραίνει την διαδικασία ιχνηλάτησης και την καθιστά δύσκολη και χρονοβόρα. Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε, στα ακροατήρια που θα βρίσκεται ένας αριθμός της τάξεως  των 40 φοιτητών ή/και λιγότεροι να γίνεται δεκτό το Rapid Test – τεστ ταχείας ανίχνευσης. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας καλέσουμε να επανεξετάσετε την θέση για τα PCR test, αφού δημιουργούνται ανησυχίες εκτός από  το τελικό κόστος που θα επωμίζονται οι φοιτητές, προκύπτει διαδικαστικό θέμα ως προς τον χρόνο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για το εν λόγω test.
3. Εξατομίκευση των υγειονομιών πρωτοκόλλων και των υγειονομικών μέτρων που θα ισχύουν σε κάθε πανεπιστήμιο επανεξετάζοντας τα μέτρα ανάλογα με το ποσοστό εμβολιασμένων φοιτητών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ειδικής πλατφόρμας από τα Πανεπιστήμια μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται και ο ορθός έλεγχος των safe pass.
4. Να υπάρχει ειδική μέριμνα ούτως ώστε συμφοιτητές μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα (λήπτες φοιτητικού πακέτου ή λήπτες βοηθημάτων από τα Πανεπιστήμια)  να ελέγχονται δωρεάν στα σημεία δειγματοληψίας για την έκδοση του απαραίτητου safepass.  
5. Δωρεάν έλεγχος σε φοιτητές που για αποδεδειγμένους ιατρικούς λόγους μέχρι σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν, με την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών.
6. Δωρεάν έλεγχος σε φοιτητές που εμβολιάστηκαν ή θα εμβολιαστούν με την 1η δόση στο διάστημα των 3 εβδομάδων που μεσολαβεί μέχρι την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού τους προγράμματος.
7. Αναμένουμε από τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς τηνανακοίνωση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που θα εφαρμοσθούν για την ασφαλή επιστροφή των φοιτητών στα πανεπιστήμια . Λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη μέρα της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου (23/8) μέχρι τη μέρα που ανοίγουν τα Δημόσια Πανεπιστήμια (6/9)μεσολαβούν 14 μέρες, προτείνουμε την επανεξέταση των δεδομένων τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου για τυχόν βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας.
8. Τέλος είναι αδήριτη ανάγκη για η συχνή παρακολούθηση των δεδομένων της πανδημίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο εξάμηνο, ώστε να μπορεί να γίνει σταδιακή χαλάρωση των οποιοδήποτε μέτρων αν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Διαπιστώνοντας ότι το κύριο θέμα είναι η σωστή και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με την πανδημία, προτείνουμε όπως τα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας τους, διοργανώσουν ανοικτές συζητήσεις με καλεσμένους μέλη της επιδημιολογικής ομάδας για ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με την πανδημία.

Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία θεωρούμε αναγκαία την επιστροφή των φοιτητών στον φυσικό τους χώρο στα Πανεπιστήμια σε συνδυασμό πάντα με την ασφάλεια της υγείας τους. Τα πιο πάνω είναι προτάσεις που δημιουργήθηκαν μέσα από συζητήσεις με όλους τους αρμόδιους και θεωρούμε πως μπορούν να συνδράμουν στην ομαλή έναρξη του νέουακαδημαϊκού έτος. Είμαστε στη διάθεση σας, των πρυτανικών αρχών των Πανεπιστημίων και της επιδημιολογικής ομάδας του Υπουργείου για περαιτέρω συζήτηση και ανταλλαγές απόψεων στα θέματα που αφορούν τη φοιτητική κοινότητα.