Άυριο Πέμπτη, 14 Μαρτίου στηρίζουμε:
👉 Oυσιαστική εκπροσώπηση στα κέντρα λήψης αποφάσεων
👉 Προώθηση προτάσεων επί της ουσίας, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών/τριων
✅ Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά.
✅ Η επιλογή μου, η επιλογή σου, η επιλογή μας μπορεί να δώσει προοπτική στο δικό μας αύριο.
Την Πέμπτη, 14 Μαρτίου επιλέγουμε 🗳️ ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Frederick.