👉 Σας προσκαλούμε σε εκδήλωση με θέμα
“Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση”
η οποία διοργανώνεται από την ΦΠΚ Πρωτοπορία.
Κύριοι ομιλητες της εκδήλωσης θα είναι ο Τέως Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκος Κόκκινος και η Καθηγήτρια Κηνισιολογίας και Νευρομηχανικής, Δρ. Ανθή Ξενοφώντος
Στην εκδήλωση, θα συζητήσουμε και θα ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά τη τεχνητή νοημοσύνη και τη συμβολή της στην εκπαίδευση.
✅ Τρίτη, 07.11.2023
✅ Πανεπιστήμιο Frederick Λευκωσίας
Πληροφορίες: Μάριος 96 502804