Ως Φ.Π.Κ Πρωτοπορία για ακόμη μία χρονιά απευθυνόμαστε στους φοιτητές/τριες με ουσιαστικές πράξεις και προτάσεις και όχι με κούφια λόγια. Με γνώμονα ΜΟΝΟ τον/την φοιτητή/τρία και μακριά από αντιπαραθέσεις, πράττουμε ΠΑΝΤΑ τα μέγιστα προς όφελος της φοιτητικής κοινότητας.

Πρώτιστος στόχος της Παράταξης μας είναι μέσω της φοιτητικής χορηγίας και των φοιτητικών επιδομάτων να επωφελούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές/τριες.

Πιο κάτω, παραθέτουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες υλοποιήθηκαν και τη φετινή χρονιά:

Όσον αφορά το αδιανέμητο κονδύλι:
1. Μηδενισμός των μορίων του επιδόματος διαβίωσης και επιπρόσθετη χορηγία ύψους 500 ευρώ σε ΟΛΟΥΣ τους δικαιούχους των φοιτητικών επιδομάτων. (Πρόταση μας από πέρυσι που υλοποιήθηκε και φέτος από το Υπουργείο Οικονομικών.)
2. Βελτίωση των μορίων σίτισης.
Όσο αφορά τα φοιτητικά επιδοματα:
1. Μηδενισμός των μορίων του επιδόματος εξωτερικού έτσι ώστε ΟΛΟΙ οι φοιτητές/τριες εξωτερικού όπου είναι δικαιούχοι των φοιτητικών επιδομάτων να λάβουν το επίδομα εξωτερικού.
2. Μηδενισμός των μορίων του επιδόματος πρωτοετή φοιτητή έτσι ώστε ΟΛΟΙ οι πρωτοετείς φοιτητές που είναι δικαιούχοι των φοιτητικών επιδομάτων να λάβουν το επίδομα πρωτοετή φοιτητή.
3. Να ισχύσουν τα σημεία (1) και (2) και για τους ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ φοιτητές που σπουδάζουν στη Κύπρο.
Για τη Φοιτητική Χορηγία, θα συνεχίσουμε να προτείνουμε μέτρα βελτίωσης της και να τα καταθέτουμε στην ΠΟΦΕΝ και τους αρμόδιους φορείς, γιατί θεωρούμε πως στις εποχές που βιώνουμε η Φοιτητική Χορηγία χρίζει εκσυγχρονισμού.
Για τη φοιτητική χορηγία προτείνουμε:
1. Αύξηση των οικονομικών κριτηρίων από 59000 σε 65000 σε διάρκεια 5 χρόνων.
2. Απόκλιση μέρους ή ολόκληρης της πρώτης κατοικίας από το πόσο για την ακίνητη περιουσία.
3. Ψηφιοποιήση και διαδικτυακή υποβολή των αιτήσεων για την φοιτητική μέριμνα.
4. Βελτίωση των μορίων για τα φοιτητικά επιδόματα.
Πάγια θέση της παράταξης μας είναι η κατανομή ΟΛΟΥ του κονδυλίου της Φοιτητικής Μέριμνας στους φοιτητές/τριες, γεγονός που θα έχει ως επακόλουθο και την αύξηση του προϋπολογισμού της φοιτητικής μέριμνας για την κάλυψη των αναγκών της φοιτητικής κοινότητας.