|| ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ||

Χαιρετίζουμε τη σημερινή δέσμευση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αντιμισθία της πρακτικής άσκησης.
Σύσσωμη η Επιτροπή συμφώνησε όπως τα αρμόδια Υπουργεία (Εργασίας και Παιδείας), τα Πανεπιστήμια της Κύπρου, οι Φοιτητικές Παρατάξεις και οι λοιποί φορείς που σχετίζονται να ξεκινήσουν τις διαδικασίες συζήτησης για τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση.

Η πρακτική άσκηση ήταν εκατέρωθεν θέση της ΦΠΚ Πρωτοπορία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καθώς από την διασύνδεση των Πανεπιστήμιων με την αγορά εργασίας οι φοιτητές, ως μελλοντικοί εργαζόμενοι, αποκτούν πολλά πλεονεκτήματα όπως είναι: η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η απόκτηση δεξιοτήτων/ικανοτήτων, η απόκτηση επαφής με το εργασιακό περιβάλλον, η διεύρυνση καινούριων οριζόντων.
Γι ’αυτό και στηρίζουμε σθεναρά την ενσωμάτωση της πρακτικής άσκησης σε όλα τα προγράμματα σπουδών στα Πανεπιστήμια της Κύπρου. Πρακτική Άσκηση που θέλουμε να συνοδεύεται με τη θεσμοθέτηση ενός νομικού πλαισίου για τα δικαιώματα όλων των φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Μέιζον ζήτημα είναι βεβαίως, η αντιμισθία των φοιτητών στην πρακτική άσκηση, που πρέπει να προσμετρά τις ώρες που δουλεύει καθημερινά, το είδος της εργασίας, τη μεταφορά από και προς την εργασία αλλά και τη σίτιση. Η αντιμισθία για την πρακτική άσκηση μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα επιπλέον κίνητρο, αφού πολλοί φοιτητές, ειδικότερα την θερινή περίοδο, επιλέγουν να εργαστούν σε κάτι εντελώς διαφορετικό από τη σπουδή τους. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως, η οποιαδήποτε προσθήκη νομοθετικής ρύθμισης για την αντιμισθία δεν πρέπει να μειώσει σε καμία τις προσφερόμενες θέσεις άσκησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα