Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία χαιρετίζουμε την υλοποιήση της ηλεκτρονικής αίτησης για διεκδίκηση κρατικής υποτροφίας για την παρακολούθηση πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

  Πάγια θέση της παράταξης μας είναι ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποιήση των διαδικασιών-αιτήσεων που αφορούν τους φοιτητές. Συγκεκριμένα η αίτηση για παραχώρηση φοιτητικής μέριμνας (χορηγία και επιδόματα), είναι αναγκαία και επιτακτική η ψηφιοποίηση της, σε μια νέα εποχή όπου η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας.

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας παρέχει η τεχνολογία σε συνδυασμό με καινοτόμες ιδέες και προτάσεις που έχουν επίκεντρο τον φοιτητή είναι προς την σωστή κατεύθυνση.

Σε αυτά τα πλαίσια η παράταξης μας προτείνει τηνδημιουργία «Κέντρου Εξυπηρέτησης Φοιτητή» σε ψηφιακή μορφή, που σκοπό έχει την διασύνδεση κράτους και φοιτητή.Στην εν λόγο πλατφόρμα ο φοιτητής θα μπορεί να βρει σχετικές ενημερώσεις, ανακοινώσεις, αιτήσεις, ευκαιρίες απόκτησης δεξιοτήτων και άλλα σημαντικά για τον φοιτητή. Επίσης η δημιουργία ηλεκτρονικού γραφείου σταδιοδρομίας, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην γεφύρωση του χάσματος μεταξύ απόφοιτων, φοιτητών και αγορά εργασίας.