Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία, με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζουμε την προσωπική δέσμευση του Υπουργού Υγείας της Ελλάδος, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, όσον αφορά την άμεση διευθέτηση του δικαιώματος έκδοσης ΑΜΚΑ για όλους τους Κύπριους φοιτητές/τριες, πρωτοβουλία της ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ-ΝΕΔΗΣΥ-ΔΗΣΥ, η οποία μετουσιώνεται σε πράξη.
Πιο συγκεκριμένα, η απόκτηση πρόσβασης σε ενδονοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αποτελεί απαραίτητη ανάγκη για όλους τους Κύπριους φοιτητές/τριες της Ελλάδας.
Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία θέσαμε ως βασική μας προτεραιότητα την επίλυση του εν λόγω ζητήματος, το οποίο χρονίζει, και το αναδείξαμε ενώπιον όλων των αρμόδιων φορέων σε Κύπρο και Ελλάδα, αντιλαμβανόμενοι πλήρως τη σημαντικότητα του τόσο για τους φοιτητές/τριες όσο και για τις οικογένειες τους.
Μετά από τη συνάντηση της Προέδρου της ΒτΑ και Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, κα. Αννίτας Δημητρίου, και του Υπουργού, η δέσμευση του για την άμεση επίλυση του θέματος μας αφήνει ιδιαίτερα ικανοποιημένους αφού πλέον διαφαίνεται ότι έχουν τροχιοδρομηθεί όλες οι απαραίτητες διεργασίες ως προς την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης ΑΜΚΑ για όλους τους Κύπριους φοιτητές/τριες της Ελλάδας.
Αναμένουμε την επίσημη έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου από την Ελληνική Κυβέρνηση και θα επανέλθουμε με όλες τις σχετικές πληροφορίες.