Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αύξηση του κονδυλίου της Φοιτητικής Μέριμνας με παράλληλη προσαρμογή στις μοριοδοτήσεις με σκοπό την εκμετάλλευση του ποσού από περισσότερους δικαιούχους.

Σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η πρόταση μας που εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρία της ΠΟΦΕΝ.

Η παράταξη μας θα συνεχίσει στα πλαίσια του διαλόγου και των προτάσεων την προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της ακαδημαϊκής πορείας όλων των φοιτητών.