| Αιτήσεις Μετεγγραφής σε Ελληνικά Πανεπιστήμια |

➡️Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.
? www.minedu.gov.gr

➡️Οι Κύπριοι φοιτητές Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο Τμήμα εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από προϋποθέσεις που αναφέρονται στον πιο κάτω σύνδεσμο.
? https://transfer.it.minedu.gov.gr/

Δείτε λιγότερα