‼ Ανακοίνωση για Αίτηση Παροχής Φοιτητικών Επιδομάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

👉 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 6 Οκτωβρίου μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2023.

⁉️ Δικαίωμα Υποβολής έχουν:

(α) Οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών/τριων που φοιτούν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου

(β) Επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων φοιτητών/τριών που φοιτούν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού

👉 Ενημερωτικό Έντυπο και Αίτηση: http://surl.li/lvrfp

📞 Για περισσότερες πληροφορίες: 77 772323