??Ενημερώνουμε όλους τους Κύπριους φοιτητές που σπουδάζουν Ελλάδα για την έκδοση προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

??Προκειμένου να προμηθευτούν δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) από τα φαρμακεία θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση Προσωρινού ΑΜΚΑ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών με την προσκόμιση ενός από τα ακόλουθα έγγραφα : α) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, β) ληξιαρχική πράξη γέννησης, γ) διαβατηρίου, δ) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής και ε) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

??Η δωρεάν διάθεση των self test από τα φαρμακεία ισχύει μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετέπειτα θα διατίθενται μόνο προς πώληση όπως ανακοινώθηκε από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

? Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εκπροσώπους μας σε όλους τους χώρους σπουδών ή στο 77 77 23 23.